Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa bydliště (neveřejný) Telefon  (veřejný) Mobil (neveřejný)
Jitka Jonsztová Starosta 607 529 271
Petra Klimešová Účetní obce 317 833 209
Josef Škramlík Zaměstnanec obce 774 872 253


Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)
 

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce nebo JSDH) Adresa bydliště (neveřejný) Mobil (neveřejný)
Pavel Halaška Starosta SDH Jankov, zastupitel obce
Radek Maceška Velitel JPOIII Jankov, člen rady obce Jankov
Josef Škramlík Člen SDH Jankov, zaměstn. obce, zastupitel obce
Pavel Peroutka Člen SDH Jankov, zaměstn. obce
Jaroslav Slabý Člen SDH Jankov, místostarosta obce
Josef Kocourek ml. Člen SDH Odlochovice
Václav Petran ml.  Velitel JPOV Odlochovice
Jiří Petran Člen SDH Odlochovice
Václav Petran Člen SDH Odlochovice

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník Typ techniky a počet Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Obec Jankov Traktor s valníkem 3 ks Na Náměstí 14, Jankov Josef Škramlík zaměstnanec obce Pavel Peroutka Zaměstnanec obce
Líšno a.s. Auto 1x, loď 2x Malostranská 88, Jankov Antonín Zoul správce sádek
Kytýr Petr Traktor s valníkem Blanická 17, Jankov Zaměstnanec obce
JSDH Jankov Auto CAS, čerpadla, náhradní zdroj, sušáky, motorová pila Hasičská zbrojnice, Na Náměstí 14, Jankov Radek Maceška velitel JPOIII
JSDH Odlochovice Auto avia, čerpadlo, sušáky, náhradní zdroj, motorová pila Hasičská zbrojnice, Odlochovice 35  Václav Petran 
velitel JPOV

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Jankov

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný) Počet osob / jídel
Sál kulturního zařízení v budově radnice Shromaždiště, nouzové ubytování a stravování v hostinci (jedna budova) Na Náměstí 14,
257 03 Jankov
Petra Klimešová 100/100
Tělocvična při ZŠ obce Shromaždiště, nouzové ubytování, stravování v ŠJ Na Náměstí 29,
257 03 Jankov
Kateřina Vesecká, zástupce ředitele 100/100

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Smíšené zboží Na Náměstí 30,
257 03 Jankov
Věra Houdková 721 749 560

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Vodohospodářská společnost Benešov, a.s. Černoleská 1600,
256 01 Benešov
P. Svoboda 724 431 973