Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Jankov

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Jankov a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Celé katastrální území obce spadá do působnosti Povodí Vltavy, státní podnik. Nejvýznamnějším vodním tokem je Chotýšanka. Tento vodní tok pramení 2 km severozápadně od Neustupova ve výšce 615 m n. m. Na své cestě protéká přímo intravilánem Jankova a dále místní částí Pičín a nakonec se po 37,1 km vlévá v Libeži do Blanice. Na horním toku, tedy na katastrálním území Jankova, napájí Chotýšanka řadu rybníků a těsně nad intravilánem obce také přibírá vody bezejmenného vodního toku tekoucího od místní části Královna na katastru Neustupova. Chotýšanka je považována za vodohospodářsky významný tok.

Druhou důležitou vodotečí je Zvěstovský potok, který protéká místními částmi Nosákov a Odlochovice, a i tento napájí na řešeném území řadu rybníků. Celková délka toku dosahuje 7,75 km a po této vzdálenosti se už mimo řešený katastr vlévá do Blanice.

Na území obce Jankov pramení tři bezejmenné vodní toky, které odvádějí vody ze zájmového území, aniž by nějak zasahovaly místní části. Část západní hranice katastru pak tvoří další bezejmenný vodní tok, který rovněž nijak neohrožuje obyvatele obce Jankov.

Vodní toky na katastrálním území obce Jankov 

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce Jankov

Přehled vodních děl na území obce Jankov naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Jankov se nachází celkem 19 vodních děl. Za zmínku stojí například soustava 5 rybníků, která je situována jihozápadně od intravilánu obce. Na východ od obce leží soustava 5 vodních děl. V části Pičín se nachází ve středu obce Pičínský rybník.