Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Jankov a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik
Správce:
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5

Přímý výkon správy toku:
Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21  Praha 5
Úsekový technik - Ing. Jaroslav Sedláček
Tel.: 724 373 347
E-mail: Jaroslav.Sedlacek@pvl.cz 
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Vltavy, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území obce Jankov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Chotýšanka 10100120 1-09-03-0770-0-00
Strašický potok 10256334 1-09-03-0490-0-00
Zvěstovský potok 10279321 1-09-03-0520-0-00
Bezejmenný tok 10267871 1-09-03-0500-0-00
Bezejmenný tok 10262562 1-09-03-0770-0-00
Bezejmenný tok 10279803 1-09-03-0520-0-00
Bezejmenný tok 10282570 1-09-03-0520-0-00
Bezejmenný tok 10241658 1-09-03-0520-0-00
LBP Chotýšanky ústí do r. Hrad 10276670 1-09-03-0770-0-00
Bezejmenný tok 10253853 1-09-03-0770-0-00
Bezejmenný tok 10246751 1-09-03-0520-0-00
ZVHS 109030770/30 12000510 1-09-03-0770-0-00
Bezejmenný tok 10283092 1-09-03-0520-0-00
Bezejmenný tok 10239902 1-09-03-0770-0-00
Bezejmenný tok 10265190 1-09-03-0500-0-00
Bezejmenný tok 10244624 1-09-03-0490-0-00
Bezejmenný tok 10274176 1-09-03-0770-0-00
ZVHS 109030770/16 12000508 1-09-03-0770-0-00
Bezejmenný tok 10258838 1-09-03-0770-0-00

       

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov
Vedoucí ST: Ing.Martin Poláček
Tel.: 956 954 111
E-mail: st954@lesycr.cz

Správce VT na území obce:
Petr Schwarz
Tel.: 956 954 402, 725 129 956
E-mail: petr.schwarz@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území obce Jankov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Polánecký potok 10268599 1-09-03-0610-0-00
Bezejmenný tok 10279940 1-09-03-0780-0-00
PBP Strženeckého potoka - z lesa do v.k. 505,3 10268226 1-09-03-0780-0-00

 

  • Vodní toky ve správě obce Jankov 

Obec Jankov spravuje ve správním území obce Jankov pouze jeden vodní tok. 

Název vodního toku IDVT ČHP
Bezejmenný tok 10267871 1-09-03-0770-0-00