Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Na náměstí 14, 257 03 Jankov
Tel.: 317 833 209
E-mail: starosta@obecjankov.cz
Komenského náměstí 700, 259 17 Votice
Tel: 317 830 111
E-mail: podatelna@votice.cz
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 111
E-mail: mimoradneudalosti@kr-s.cz, opis@sck.izscr.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.