Hladinoměry - Koroužné

Dalečín (Svratka)

Hlásný profil kat. A (ve správě ČHMÚ Brno) je umístěn u silničního mostu pod továrnou KOH-I-NOOR, levý břeh.

Koroužné (Svratka)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Koroužné se nachází na železobetonovém mostě v ř. km 101,300 (u č. p. 37). Na pilíři je nainstalována vodočetná lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. 

Vír pod vyrovnávací nádrží (Svratka)

Hlásný profil kat. A se nachází 100 m pod výtokem z turbíny vyrovnávací nádrže VD Vír II na pravém břehu. Profil je ve správě ČHMÚ.