Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Koroužné

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Koroužné a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Svratka

Svratka je největším levobřežním přítokem Dyje. Pramení severně od Žďáru nad Sázavou, u obce Cikháj, na jihozápadním úbočí Žákovy hory ve výšce 823 m n. m. Odtud teče nejprve severovýchodním směrem až po obec Borovnice, odkud pokračuje jihovýchodním směrem k Brnu. Až po Veverskou Bitýšku protéká většinou úzkým údolím s vysokými úbočími, kde údolní dno nepřesahuje šířku několika set metrů. Pod Brnem vtéká do nížinné oblasti Dyjskosvrateckého úvalu.

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Svratka

Místo profiluPlocha povodí [km2]Qa [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Hlásný profil kat. A Vír pod vyrovnávací nádrží, Svratka 486,55 3,97 32 - 50 61 - 93 110
Svratka - U Borovce 519,21 -- 34,5 45 59,5 71,5 83,5 100 112,5


Vodní toky na území obce Koroužné

Základní údaje o vodních dílech na území obce Koroužné

Přehled vodních děl na území obce Koroužné naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Koroužné se nachází dva jezy, rybník Švařec a další dvě malé vodní nádrže.
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001290.00129
starting _require0.004360.00565
end _require6.0E-50.00571
starting _initRouter1.0E-50.00572
finishing _initRouter0.069020.07474
starting init0.004960.0797
finishing init0.078780.15848
starting postDispatch0.046520.205
finishing postDispatch0.408210.61321
finish1.0E-50.61323