Schéma toku informací

Podle Metodického pokynu pro hlásnou a předpovědní povodňovou službu

Schéma č. 1Schéma č. 2
Schéma č. 3
Schéma č. 4
Schéma č. 5
Schéma č. 6
Schéma č. 7
Schéma č. 8

Zajištění včasného spojení a dostatečné informovanosti je jednou ze základních podmínek účinného zajištění ochrany před povodněmi. Základní prostředky pro zajištění nezbytného spojení mezi povodňovou komisí a ostatními účastníky ochrany před povodněmi je spojení pomocí pevných a mobilních telefonů, faxů, emailů (elektronické pošty). V případě nutnosti lze využít i krátkovlnných stanic HZS a Policie ČR. V případě selhání všech forem spojení je nutno zajistit předávání informací mobilními spojkami.

Při styku s médii je nutno postupovat obezřetně, vydávat pouze pravdivé a ověřené informace, zástupce médií neodmítat, nespekulovat.

 
 
 
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.004430.00512
end _require7.0E-50.00519
starting _initRouter2.0E-50.00521
finishing _initRouter0.052970.05817
starting init0.004610.06278
finishing init0.05650.11929
starting postDispatch0.046890.16618
finishing postDispatch0.443970.61015
finish1.0E-50.61016