POVODŇOVÝ PLÁN obce Koroužné

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR952/001951/2015; ze dne 14. 05. 2015
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM024220/2015-219/To; ze dne 25. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, Odbor životního prostředí
Č. j.: OŽP/10738/2015/Pe; ze dne 03. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 10. 12. 2020
offline verze 10. 12. 2020
digitalizovaná verze 10. 12. 2020
databáze POVIS 10. 12. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i