Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Koroužné 33, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: 724 183 510 (starosta)
E-mail: obec@korouzne.cz, starosta@korouzne.cz
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel: 566 551 311, 602 743 900 (tajemník)
E-mail: frantisek.klimes@bystricenp.cz
Žižkova 1882, 586 01 Jihlava
Tel.: 564 602 111, 724 650 117 (tajemník)
E-mail: posta@kr-vysocina.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Tel.:
267 121 111

Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.