Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Koroužné 33, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: 724 183 510
E-mail: obec@korouzne.cz
Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel: 566 590 311
Fax: 566 590 347
E-mail: posta@bystricenp.cz

Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. František Klimeš
Tel:
566 590 300
E-mail:
frantisek.klimes@bystricenp.cz

Vodoprávní úřad
Vedoucí oddělení - Ing. Lukáš Jindra, Ing. Václav Mičín

Tel: 566 590 302 (Ing. Jindra), 566 590 325 (Ing. Mičín)
E-mail: lukas.jindra@bystricenp.cz, vaclav.micin@bystricenp.cz
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420
E-mail: posta@kr-vysocina.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství
Seifertova 1876/24, 587 33 Jihlava
Vedoucí odboru - Ing. Eva Horná
Tel: 564 602 512, 724 650 250

E-mail: horna.e@kr-vysocina.cz

Oddělení vodního hospodářství
Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
Vedoucí oddělení - Mgr. Jaroslav Mikyna
Tel.: 564 602 267, 724 650 117
E-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra

 

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.001550.00155
starting _require0.004580.00613
end _require8.0E-50.00621
starting _initRouter1.0E-50.00622
finishing _initRouter0.05870.06492
starting init0.011440.07636
finishing init0.057630.13399
starting postDispatch0.050530.18453
finishing postDispatch0.39270.57722
finish2.0E-50.57724