Druh a rozsah ohrožení

Na území České republiky může nastat několik typů povodní. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

 
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000720.00072
starting _require0.003550.00427
end _require6.0E-50.00432
starting _initRouter1.0E-50.00433
finishing _initRouter0.052710.05704
starting init0.004830.06187
finishing init0.055520.11739
starting postDispatch0.044180.16157
finishing postDispatch0.491170.65274
finish2.0E-50.65275