Způsob zajištění aktualizace

Předseda, místopředseda a členové povodňové komise jsou při změně svých kontaktních údajů povinni nahlásit jejich změnu předsedovi povodňové komise, který zajistí jejich aktualizaci. Kontrola a prověření údajů bude probíhat 1x ročně.

Ostatní skutečnosti, které mají vliv na ochranu před povodněmi, jako např. změny v ohrožených objektech, se zapracovávají do povodňového plánu průběžně, nejméně však 1x ročně.

 

MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.003390.00409
end _require8.0E-50.00416
starting _initRouter1.0E-50.00417
finishing _initRouter0.049870.05404
starting init0.004550.05859
finishing init0.055060.11365
starting postDispatch0.046840.16049
finishing postDispatch0.383490.54397
finish2.0E-50.54399