Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Koroužné a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazované vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Přímý výkon správy toku: 
Provoz Bystřice nad Pernštejnem, K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Vedoucí provozu: Ing. Karel Straka
Tel: 566 550 286
E-mail: provozbystrice@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
Svratka 10100010 4-15-01-043/1, 4-15-01-045, 4-15-01-047
Bezejmenný tok 10219567 4-15-01-043/1

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Ing. Dagmar Vašíčková, tel.: 956 952 201, 724 523 983, e-mail: dagmar.vasikova@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce Koroužné:
Rajon 205 - Správa toků Brno
Ing. Přemysl Humplík, tel.: 956 952 214, 725 257 341, e-mail: premysl.humplik@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace
Název vodního toku IDVT ČHP
Tresenský potok 10186193 4-15-01-044
Záskalský potok 10197653 4-15-01-046
Brťovský potok 10204463 4-15-01-045
PP Svratky v km 107,4 10206100 4-15-01-045
PP Svratky v km 105,4 10205311 4-15-01-047
PP Svratky v km 109,75 10207298 4-15-01-043/1
PP Svratky v km 105,1 10196715 4-15-01-047
PP PP Svratky v km 105,4  10207738 4-15-01-047
LP PP Svratky v km 107,4  10195056 4-15-01-045
LP PP Svratky v km 107,4 10207621 4-15-01-045
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00090.0009
starting _require0.006720.00762
end _require6.0E-50.00768
starting _initRouter3.0E-50.00771
finishing _initRouter0.076270.08398
starting init0.012990.09697
finishing init0.063810.16078
starting postDispatch0.051650.21243
finishing postDispatch0.436030.64846
finish2.0E-50.64847