Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil
Ing. František Dospíšil 724 183 510

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Vladimír Ostrý
Pavel Jandelka

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Telefon (neveřejný)
Traktor Zetor s vlekem Obec Koroužné Koroužné 66
Motorová čerpadla, pytle na hrazení (200 ks), motorová pila (1 ks) SDH - Vladimír Ostrý Hasičské zbrojnice, Koroužné 66

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Koroužné

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Počet lůžek / porcí
Obecní úřad Místo shromáždění Koroužné 33 Ing. František Dospíšil 724 183 510 0/0
Hostinec U Štarhů Místo shromáždění Koroužné 48 Ing. František Dospíšil 724 183 510 0/0
Úpravna vody Švařec Místo ubytování Švařec 41 Ing. František Dospíšil 724 183 510 50/50

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
       

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
       
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.00070.0007
starting _require0.003320.00402
end _require6.0E-50.00408
starting _initRouter1.0E-50.00409
finishing _initRouter0.049330.05342
starting init0.004750.05817
finishing init0.055460.11363
starting postDispatch0.044990.15862
finishing postDispatch0.381320.53994
finish2.0E-50.53996