Hladinoměry - Kostelec u Kyjova

Kostelec (Malšinka)

Hlásný profil kat. C se nachází na potoce Malšinka na ř. km 3,17. Hlásný profil udává tři stupně povodňové aktivity, které jsou na profilu mostu barevně vyznačeny. I. SPA - stav bdělosti, který je vyznačen na profilu mostu zelenou barvou. II. SPA - stav pohotovosti, který je vyznačen žlutou barvou a III. SPA - stav ohrožení, který je vyznačen barvou červenou. Provozovatelem stanice je obec Kostelec.

Nětčice-čidlo (Malšinka)

Hladinoměr kat. C vybavený čidlem s automatickým odesíláním dat se nachází na silničním mostku přes Malšinku nad Nětčicemi. Informace o vývoji stavu hladiny sleduje povodňová komise města Kyjova. Informace dále předává povodňovým komisím obce Svatobořice-Mistřín a města Dubňany.