Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje zastupitelstvo obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Kostelec 260, 696 51 Kostelec
Tel.: 518 612 138; 724 840 530 (starostka)
E-mail: starosta@obec-kostelec.cz
Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 697 411; 
518 697 400
Fax: 518 614 097
E-mail: urad@mukyjov.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
Tel.: 541 651 111; 541 651 501
Fax: 541 651 209
E-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Organizační povinnosti a doporučené vybavení povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.