Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Kostelec 260, 696 51 Kostelec u Kyjova
Tel.: 518 612 138; 518 614 790
E-mail: starosta@obec-kostelec.cz
Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 1
Tel: 518 697 411
Fax: 518 614 097
E-mail: urad@mukyjov.cz

Odbor životního prostředí a územního plánování - Ing. Milada Vršťálová 
Masarykovo náměstí 1/38, 697 01 Kyjov 1

Tel.: 518 697 560
E-mail: m.vrstalova@mukyjov.cz

Oddělení životního prostředí - Ing. Roman Kavka
Tel.: 518 697 558
E-mail: r.kavka@mukyjov.cz
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno-střed
Tel.: 541 651 111
Fax: 541 651 209
E-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz

Odbor životního prostředí - Ing. Mojmír Pehal
Tel.: 541 651 571
E-mail: pehal.mojmir@kr-jihomoravsky.cz

Oddělení vodního a lesního hospodářství - Mgr. Eva Moučková (vedoucí oddělení)
Tel.: 541 652 693
E-mail: mouckova.eva@kr-jihomoravsky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra