Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Kyjov.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených, poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Kostelec.

Osoby na území obce Kostelec budou o uzavírce silnic a mostů informovány prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Při povodních může dojít k zaplavení a uzavření silnice na severu obce, která dále pokračuje směrem do obce Čeložnice. Taktéž může dojít k zaplavení silnice směrem od zastávky „U mostu" na sever vlivem nekapacitního koryta toku Malšinka. Na východě obce může dojít při intenzivních přívalových srážkách ke splachu z polí z oblasti Široký, což má za následek zaplavení místní příjezdové komunikace ke zdejším domům. Objízdné trasy stanoví na základě aktuální situace policie ČR nebo povodňová komise obce Kostelec. »
Dopravní omezení na území obce Kostelec
Objízdné trasy na území obce Kostelec

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.