Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Kostelec

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Kostelec a v jejím okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Vodní toky na území obce Kostelec

Intravilánem obce protéká vodní tok Malšinka, který pramení v nadmořské výšce kolem 265 mezi vesnicemi Kostelec a Čeložnice. Odtud poté směřuje směrem na jih do Kostelce. Do toku Malšinka je před obcí zaústěna svodnice. Potok protéká za obytnou zástavbou zahradami, část toku je zatrubněna. Dále potok protéká po návsi kolem silnice a opět za zahradami a obytnými budovami odtéká z obce. Za obcí dále pokračuje Malšinka západním směrem do města Kyjova, kde se vlévá do řeky Kyjovky. Délka toku Malšinka je přibližně 5,5 km. Podélný sklon nivelety toku v obci je cca 0,5 %. 

Základní hydrologické charakteristiky vodního toku Malšinka

Místo profiluř. kmPlocha povodí [km2]N-leté průtoky [m3/s]
152050100
Nětčice (Malšinka) 1,63 6,52 1,4 4,8 9,4 13,5 17

 

Základní údaje o vodních dílech na území obce

Přehled vodních děl na území obce Kostelec naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Kostelec se nachází v jižní části pod obcí nádrž a na severu malý rybník.