Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Kostelec a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště, Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště 

Přímý výkon správy toku:

Provoz Veselí nad Moravou, Benátky 1147, 698 01 Veselí nad Moravou
Vedoucí provozu - Ing. Lukáš Navrátil
Tel.: 518 322 371, e-mail: provozveseli@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Malšinka 10206009 4-17-01-0730-0-00
bezejmenný tok 10198960 4-17-01-0730-0-00

 

  • Vodní toky bez určeného správce
Název vodního toku IDVT ČHP
bezejmenný tok 10200520 4-17-01-0730-0-00