Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Ing. Vlasta Lochmannová starostka

518 612 138

Ing. Vladimír Šimeček místostarosta

--


Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa (neveřejná) Mobil (neveřejný)
Josef Hudec
Jiří Šalša
Vladimír Šimeček


Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Vlastník Typ techniky Kontaktní osoba Adresa (neveřejná) Telefon (neveřejný)
Miloš Crhounek - soukromý zemědělec traktor UMC, nákladní auto Miloš Crhounek
Podchříbí Ježov, a.s. bagr, nakladač  


Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Kostelec

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon (neveřejný)
Kulturní dům Místo shromáždění Kostelec 260,
696 51 Kostelec u Kyjova
Vlasta Lochmanová


Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
PENNY Market Kyjov Brandlova -- 800 202 220 
Potraviny Kostelec Kostelec 264 Milan Nguyen 778 073 297


Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Hodonín, provozovna Kyjov Za Humny 3281, 697 01 Kyjov  Aleš Bystřický   518 305 376