POVODŇOVÝ PLÁN obce Kostelec u Kyjova

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM24474/2015-219/Ju; ze dne 15. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování
Č. j.: OŽPÚP44806/15/380; ze dne 18. 09. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 12. 2019
offline verze 12. 12. 2019
digitalizovaná verze 12. 12. 2019
databáze POVIS 12. 12. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i