Hladinoměry - Nové Město na Moravě

Borovnice (Svratka)

Hlásný profil kat. A je umístěn nad obcí Borovnice na levém břehu Svratky v ř. km 133,2. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Brno.

Březiny (Svratka)

Hladinové tlakové čidlo HP C1 BY v korytě Svratky u č. p. 100

Herálec (Svratka)

Hlásný profil kat. C se nachází v centru obce Herálec na lávce přes Svratku u obecního úřadu č. p. 80. Hlásný profil není vybaven automatickým přenosem dat, SPA jsou vyznačeny barevně.
Majitelem a provozovatelem profilu je obec Herálec.

Jimramov (Fryšávka)

Hladinoměr umístěn na silničním mostě přes řeku Fryšávku v ř. km 2,300.

Kamenec u Poličky 1 (Bílý potok)

Hlásný profil obce Sádek vybavený tlakovým hladinoměrným čidlem s dálkovým přenosem dat a vodočetnou latí se nachází v obci Kamenec u Poličky u mostu na místní komunikaci za č. p. 120. Hlásná služba obce předává informace o vývoji povodňové situace povodňovým komisím obcí Sádek a Korouhev a povodňové komisi ORP Polička.

Kamenec u Poličky 2 (Bílý potok)

Hlásný profil obce Kamenec u Poličky vybavený vodočetnou latí se nachází u mostu na místní komunikaci u č. p. 90. Hlásná služba obce předává informace o vývoji povodňové situace povodňovým komisím obcí Sádek a Korouhev a povodňové komisi ORP Polička.

Kuklík (Fryšávka)

Jedná se o hlásný profil kategorie C ve správě obce Kuklík. Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat je umístěno v Kuklíku na mostku přes Fryšávku u Penzionu Na Mlýně. Obec dále informuje městys Sněžné a ORP Nové Město na Moravě.

Kuklík - lať (Fryšávka)

Jedná se o hlásný profil kategorie C ve správě obce Kuklík. Hlásný profil je umístěn na mostní konstrukci přes řeku Fryšávku u obecního úřadu. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Obec dále informuje městys Sněžné a dále ORP Nové Město na Moravě.

Nové Město na Moravě (Bobrůvka)

Automatické hladinoměrné čidlo kat. C ve správě města se nachází na konzoli nad korytem Bobrůvky u SOU na ulici Bělisko. Informaci o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňový orgán města Nové Město na Moravě povodňovým orgánům obcí Radešínská Svratka, Řečice, městyse Bobrová a povodňovému orgánu ORP Nové Město na Moravě.

Nový Jimramov (Fryšávka)

Hlásný profil na mostní konstrukci pod sjezdovkou na návsi obce Nový Jimramov.

Svratka (Svratka)

Hlásný profil kat. C se nachází ve východní části město Svratka na lávce poblíž č. p. 4 u ulice Pláňava. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a s možností zasílání varovných SMS zpráv. Majitelem a provozovatelem profilu je město Svratka.

Vodoměrná stanice NMNM (Bobrůvka)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě města je umístěna na mostní konstrukci přes vodní tok Bobrůvka v jižní části k. ú. Most je umístěn na silnici spojující Nové Město na Moravě a obec Petrovice.