Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území SO ORP Nové Město na Moravě a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Tel.: 541 637 111
Fax: 541 211 403
Email: info@pmo.cz

Přímý výkon správy toků:
Závod Dyje
Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Ing. Václav Gargulák
Tel.: 541 637 601
Fax: 541 211 403   
Email: sekretariatgr@pmo.cz

Provoz Bystřice nad Pernštejnem
K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Ing. František Špatka - vedoucí provozu
Tel.: 566 550 286
Email: provozbystrice@pmo.cz

 V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Nové Město na Moravě, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny abecedně (sestupně).

 

Vodní tok Bobrůvka
Číslo hydrologického pořadí:

4-15-01-092, 4-15-01-090, 4-15-01-088, 4-15-01-084/2, 4-15-01-089

4-15-01-0084/1, 4-15-01-082, 4-15-01-081, 4-15-01-080, 4-15-01-078

4-15-01-077, 4-15-01-076

ID toku: 10100048
Protéká katastrálním územím obcí: Bobrová, Mirošov, Nové Město na Moravě, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Podolí, Radešín, Radešínská Svratka, Řečice, Vlachovice

 

Vodní tok Cihelský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-076
ID toku: 10203307
Protéká katastrálním územím obcí: Nové Město na Moravě

 

Vodní tok Fryšávka
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-026, 4-15-01-025/1, 4-15-01-025/3, 4-15-01-024, 4-15-01-022
ID toku: 10100246
Protéká katastrálním územím obcí: Kadov, Kuklík, Líšná, Nové Město na Moravě, Nový Jimramov, Sněžné, Tři Studně

 

Vodní tok Krátký potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-026
ID toku: 10191782
Protéká katastrálním územím obcí: Kuklík, Líšná, Sněžné

 

Vodní tok Lánský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-088
ID toku: 10190486
Protéká katastrálním územím obcí: Bobrová, Dlouhé

 

Vodní tok Nedvědička
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-060
ID toku: 10100174
Protéká katastrálním územím obcí: Nové Město na Moravě, Zubří

 

Vodní tok Pivovarský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-087, 4-15-01-086
ID toku: 1026452
Protéká katastrálním územím obcí: Bobrůvka, Radešín

 

Vodní tok Račický potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-088
ID toku: 10197250
Protéká katastrálním územím obcí: Bobrová, Dlouhé, Račice

 

Vodní tok Řečický potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-084/1, 4-15-01-082, 4-15-01-083
ID toku: 10206001
Protéká katastrálním územím obcí: Bobrová, Nové Město na Moravě, Radešínská Svratka, Řečice

 

Vodní tok Slavkovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-080, 4-15-01-078, 4-15-01-079
ID toku: 10203204
Protéká katastrálním územím obcí: Nové Město na Moravě, Radňovice, Řečice

 

Vodní tok Svratka
Číslo hydrologického pořadí:

4-15-01-034, 4-15-01-032, 4-15-01-031, 4-15-01-029, 4-15-01-027

4-15-01-026, 4-15-01-021, 4-15-01-007, 4-15-01-009, 4-15-01-005

4-15-01-001, 4-15-01-006

ID toku: 1010010
Protéká katastrálním územím obcí: Borovnice, Jimramov, Krásné, Sněžné, Křižánky, Spělkov

 

Vodní tok Štarkovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-030
ID toku: 10188957
Protéká katastrálním územím obcí: Věcov

 

Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-091
ID toku: 10195753
Protéká katastrálním územím obcí: Mirošov

 

Vodní tok bezejmenný vodní tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-089
ID toku: 10191918
Protéká katastrálním územím obcí: Nové Město na Moravě, Radňovice

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, Brno, 602 00
Ing. Pavel Hopjan
Tel.: 956 952 111, 724 523 973
Email: pavel.hopjan@lesycr.cz

Správce toku:
Ing. Martina Grošovová
Tel.:
724 623 765
Email:
martina.grosovova@lesycr.cz

 V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2 km. Správa vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Nové Město na Moravě, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny abecedně (sestupně).

 

Vodní tok Bezděčka
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-077
ID toku: 10200682
Protéká katastrálním územím obcí: Nové Město na Moravě

 

Vodní tok Bílý potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-025/3, 4-15-01-025/1
ID toku: 10206049
Protéká katastrálním územím obcí: Kuklík, Věcov

 

Vodní tok Blatinský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-005
ID toku: 10198059
Protéká katastrálním územím obcí: Sněžné

 

Vodní tok Černý potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-005
ID toku: 10200406
Protéká katastrálním územím obcí: Křižánky, Sněžné

 

Vodní tok Chobotský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-025/3, 4-15-01-025/2
ID toku: 10191788
Protéká katastrálním územím obcí: Kuklík

 

Vodní tok Krásenský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01007
ID toku: 10189804
Protéká katastrálním územím obcí: Daňkovice, Krásné, Spělkov

 

Vodní tok Kyšperský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-005
ID toku: 10191381
Protéká katastrálním územím obcí: Křižánky

 

Vodní tok Luční potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-087, 4-15-01-088, 4-15-01-085
ID toku: 10185850
Protéká katastrálním územím obcí: Bobrová, Bobrůvka

 

Vodní tok Medlovka
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01024, 4-15-01023, 4-15-01022
ID toku: 10205914
Protéká katastrálním územím obcí: Fryšava, Kadov, Tři Studně, Vlachovice, Nové Město na Moravě

 

Vodní tok Mirošovický potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-090, 4-15-01-091
ID toku: 10197421
Protéká katastrálním územím obcí: Bobrová, Mirošov

 

Vodní tok Od Vápenky
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-027
ID toku: 10198213
Protéká katastrálním územím obcí: Jimramov

 

Vodní tok Olešná
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-089
ID toku: 10191490
Protéká katastrálním územím obcí: Nové Město na Moravě, Zubří, Dlouhé, Křídla, Račice

 

Vodní tok PP Svratky v km 138,8
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-021
ID toku: 10205154
Protéká katastrálním územím obcí: Borovnice

 

Vodní tok Rybníček (Blatka)
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-024
ID toku: 10192323
Protéká katastrálním územím obcí: Kadov

 

Vodní tok Studený potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-005
ID toku: 10188841
Protéká katastrálním územím obcí: Křižánky, Sněžné

 

Vodní tok Trhonický potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-027, 4-15-01-028
ID toku: 10194802
Protéká katastrálním územím obcí: Jimramov

 

Vodní tok Věcovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-029, 4-15-01-030
ID toku: 10185706
Protéká katastrálním územím obcí: Jimramov, Věcov

 

Vodní tok Vojtěchovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-038, 4-15-01-060
ID toku: 10207096
Protéká katastrálním územím obcí: Zubří

 

Vodní tok Záleský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-005
ID toku: 10189650
Protéká katastrálním územím obcí: Krásné

 

Vodní tok Zátoka
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-081, 4-15-01-082
ID toku: 1020484
Protéká katastrálním územím obcí: Radešínská Svratka, Nová Ves u Nového Města na Moravě

 

  • Ostatní vodní toky bez určeného správce
Vodní tok Sněženský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-026
ID toku: 10189197
Protéká katastrálním územím obcí: Líšná, Sněžné