Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi ORP zřizuje starosta města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel.: 566 598 300, 566 598 311
E-mail: posta@nmnm.cz
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Tel.: 564 602 111
E-mail: posta@kr-vysocina.cz
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111
Fax: 267 310 920
E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Povodňové komise obcí ve správním území SO ORP Nové Město na Moravě: »
Povodňové komise sousedních SO ORP: