Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.

Evidenční list hlásného profilu kategorie A - Borovnice (Svratka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie B - Jimramov (Fryšávka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Březiny (Svratka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Herálec (Svratka) - vyznačeny SPA

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Jimramov (Fryšávka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Kamenec u Poličky 1 (Bílý potok) - vyznačeny SPA

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Kamenec u Poličky 2 (Bílý potok) - vyznačeny SPA

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Kuklík (Fryšávka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Kuklík - lať (Fryšávka) - vyznačeny SPA

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Nové Město na Moravě (Bobrůvka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Svratka (Svratka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Vodoměrná stanice NMNM (Bobrůvka)