Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádají Povodňové komise jednotlivých obcí Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Nové Město na Moravě.

Do doby uzavření silnic usměrňují dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci Povodňové komise dotčených obcí.

Osoby na území dotčených obcí budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

Místa dopravních omezení a stanovené objízdné trasy na území SO ORP Nové Město na Moravě »
Ohrožené železniční mosty a propustky - územím ORP Nové Město na Moravě procházejí tyto železniční trati ČD:

  • Trať č. 251: Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě - Bystřice nad Pernštejnem - Rožná - Nedvědice - Doubravník - Tišnov
Ohrožené silniční mosty, propustky a lávky – územím ORP Nové Město na Moravě procházejí tyto hlavní silnice:

Silnice I. třídy:

  • I/19: Žďár nad Sázavou - Radňovice - Nové Město na Moravě - Olešná - Divišov - Rovné - Bystřice nad Pernštejnem

Silnice II třídy:

  • II/353: Žďár nad Sázavou - Počítky - Sklenné - Tři Studně - Fryšava pod Žákovou horou - Kadov - Sněžné - Daňkovice - Borovnice
  • II/354: Svratka - Křižánky - Sněžné - Kuklík - Rokytno - Maršovice - Nové Město na Moravě - Petrovice
  • II/357: Dalečín - Ujčín - Strachujov - Jimramov - Borovnice - Telecí
  • II/360: Moravec - Bobrová - Radešínská Svratka - Nová Ves u Nového Města na Moravě - Nové Město na Moravě - Věcov - Jimramov - Korouhev
  • II/385: Nové Město na Moravě - Křídla - Branišov - Zvole
  • II/388: Bohdalec - Radešín - Bobrová - Olešínky - Zvole
Dopravní omezení na území ORP Nové Město na Moravě
Objízdné trasy na území ORP Nové Město na Moravě
Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.