Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů v jednotlivých obcích SO ORP Nové Město na Moravě srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. Řada ohrožených objektů leží v oblastech u vodních toků bez vyhlášeného záplavového území, případně je ohrožována přívalovými povodněmi. Na území SO ORP Nové Město na Moravě se nachází zhruba 576 ohrožených objektů, ve kterých trvale žije cca 1056 obyvatel. » 
Při povodni významného rozsahu může být ohroženo až 3862 osob.

Povodňové ohrožení obcí na území ORP Nové Město na Moravě

Ohrožené objekty na území SO ORP Nové Město na Moravě

Ohrožující objekty

V záplavovém území vodních toků se nachází několik ohrožujících objektů, které by mohly být při povodni zdrojem ohrožení (např. vlivem úniku nebezpečných látek či uvolnění většího množství materiálu do vodního toku)»

Ohrožené objekty, ohrožující objekty, kontaminovaná místa a seznam ČOV v jednotlivých obcích SO ORP Nové Město na Moravě jsou vypsány v následujících tabulkách.
Ohrožující objekty na území SO ORP Nové Město na Moravě
Kontaminovaná místa na území SO ORP Nové Město na Moravě 

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 


Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem města jejich vlastníci.

Povodňový orgán města potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem SO ORP Nové Město na Moravě.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na vodoprávním úřadu MěÚ Nové Město na Moravě.