Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková
  • Zabezpečení evakuace
  • Dopravní, mechanizační a technické prostředky  k ochraně  před povodněmi
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Informace o povodňové situaci v jednotlivých obcí SO ORP Nové Město na Moravě dostává povodňová komise ORP od starostů obcí, správců vodních toků a také od ČHMÚ. Hlásnou a hlídkovou službu na území města Nové Město na Moravě vykonává Městská policie Nové Město na Moravě společně se zaměstnanci městského úřadu Nové Město na Moravě. Na území jednotlivých obcí ORP hlásnou a hlídkovou službu zajišťují obvykle členové povodňové komise, případně příslušníci hasičského sboru či další osoby určené předsedou povodňové komise jednotlivé obce.

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území SO ORP Nové Město na Moravě

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Kontaktní osoba Adresa
Zemědělská farma Krejsek Jan Manitou Jan Krejsek Dlouhé 92
Obec Krásné Ford transit 9 míst. Jan Matoušek Krásné 68
ZD Nové Město Fekál, kropička, čelní nakladač, odvozová mechanizace Předseda ZD Nová Ves u NNMN
Obec Kuklík CAS 25 zásahové vozidlo, Kalová a plovoucí čerpadla, pytle pro písek Bohdan Kalina Kuklík 25
Pavel Kalina Teleskopický manipulátor, traktor s přívěsem Pavel Kalina Kuklík 22 
Ing. Ladislav Rak Traktor s čelním nakladačem a přívěsem Ing. Ladislav Rak Kuklík 36 
ZD Sněžné Nakladač, traktor Bohumil Klíma ZD Sněžné 
COLAS, a. s. Čelní nakladač, písek, štěrk, kámen Petr Broža Lom Mirošov
Dagmar Srnová  Teleskopický manipulátor Merlo, traktor NH 8560, Fendt 924 Mgr. Ing. Pavel Srna Mirošov 15
Bobrovská, a. s.  Teleskopický manipulátor JCB, traktor JD Mgr. Ing. Pavel Srna Bobrová 308
Obec Podolí Dopravní automobil, 9-místný, čerpadlo, hadice Petr Janda  
Obec Radešínská Svratka Traktor, přívěs, pytle s pískem Jiří Zavřel Radešínská Svratka 34
PROAGRO Radešínská Svratka a.s. Manitou Jiří Michal PROAGRO  Středisko Pikárec
Obec Věcov Traktory, písek, pytle, kára, čelní nakladač Zdeněk Vraspír Jimramovské Pavlovice lihovar
SDH Věcov  CAS, PPS 12 Vladimír Kosek HZ Věcov
Farma Kadeřávek  Čelní nakladač, vozy Ing. Miroslav Kadeřávek Věcov 25 
Farma Konvalinka  Manipulátor Libor Konvalinka Jimramovské Pavlovice 8
ZD Vrchy Věcov  UNC, traktory, vozy, fekální vůz Ing. Zdeněk Zobač Věcov
Obec Zubří Traktor CASE Jiří Humlíček Zubří 37
Jiří Houdek  Nakladač Liebherr Jiří Houdek  Zubří 149 
Městys a SDH Jimramov Technické  prosředky městyse a SDH Ing. Josef Homolka nám. Jana Karafiáta 39
TS služby, s.r.o. Technické prostředky TS služby, s.r.o. Ing. František Laštovička Soškova 1346, NMNM
ZD Nové Město na Moravě Technické prosředky ZD  Ing. Kamil Zajíček  Petrovická 857, NMNM
Betonárna Nové Město na Moravě Technické prostředky Pavel Kolář Vančurova 1342, NMNM
SDH Bobrůvka Avia 30, pytle s pískem, plovoucí čerpadlo, požární stříkačka PS12 Antonín Sýkora Bobrůvka 100
Lubor Dacer Nakladač UNC 060 Lubor Dacer Hamřisko
Josef Humlíček Teleskopický nakladač Merlo, kloubový nakladač Wiedemann Josef Humlíček Hamřisko
Zelený, s. r. o. Nakladač UNC 060, písek Ivan Zelený Tři Studně 32 
Jaroslav Juračka Stavební stroj JCB Jaroslav Juračka Kadov 65
SDH Javorek PS 12, dopravní automobil Bc. Miroslav Škapa Javorek 57
SDH Nový Jimramov Pytle s pískem Radek Prudký Hasičská zbrojnice
Miroslav Sobotka Nakladač, traktor Miroslav Sobotka Bobrová 137
Městys Bobrová K162, 2x traktor, 2x vlek, Bonetti s kontejnerem, osobní automobily Zdeňka Smažilová Bobrová 138
Bobrovská, a.s. Nakladače, traktory Rostislav Menzel Bobrová 308