Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Tel.: 566 598 300, 566 598 311
E-mail: posta@nmnm.cz
Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Vedoucí odboru: Ing. Lenka Jamborová
Tel: 566 598 400, 724 775 893
E-mail: lenka.jamborova@meu.nmnm.cz

Vodní hospodářství
František Laštovička, RNDr. Marie Švestková
Tel: 566 598 409, 566 598 408 
E-mail: frantisek.lastovicka@meu.nmnm.cz, marie.svestkova@meu.nmnm.cz
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Tel.: 564 602 111
E-mail: posta@kr-vysocina.cz

Vedoucí odboru: Ing. Eva Horná
Tel: 564 602 512, 724 650 250
E-mail: horna.e@kr-vysocina.cz

Vodní hospodářství
Mgr. Jaroslav Mikyna
Tel: 564 602 267, 724 650 117
E-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra