Hladinoměry - Náměšť nad Oslavou

Mohelno (Jihlava)

Hlásný profil kat. A se nachází v jižní části městyse Mohelno 100 m pod údolní nádrží Mohelno na levém břehu Jihlavy. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Mohelno - Ivančice. Profil je ve správě ČEZ.

Naloučany (Jasinka)

Automatické hladinoměrné čidlo kategorie C s dálkovým přenosem dat je umístěno na samostatném ocelovém sloupku na toku Jasinka v Naloučanech u budovy mlýna s č. p. 37. Informace o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Naloučany a informace dále předává povodňovému orgánu SO ORP Náměšť nad Oslavou. Provozovatelem je Obec Naloučany.

Naloučany - mlýn (Oslava)

Automatické hladinoměrné čidlo kategorie C s dálkovým přenosem dat je umístěno na konstrukci mostu přes vodní tok Oslava v Naloučanech u budovy mlýna s č. p. 46. Informace o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Naloučany a informace dále předává povodňovému orgánu SO ORP Náměšť nad Oslavou. Provozovatelem je Obec Naloučany.

Naloučany (Oslava)

Hlásný profil kategorie C ve formě vodočetné lati je umístěn na konstrukci mostu pro pěší přes vodní tok Oslava v ř. km 39.49. Profil nemá automatický přenos dat a jeho provozovatelem je Obec Naloučany.

Náměšť nad Oslavou - kamenný most (Oslava)

Hlásný profil kategorie C Náměšť nad Oslavou - kamenný most (Oslava) se nachází na historickém barokním mostě v centru města. Hlásný profil je bez přenosu dat, je složen pouze z vodočetné latě umístěné na pilíři mostu a jeho provozovatelem je město Náměšť nad Oslavou.

Náměšť nad Oslavou (Oslava)

Hlásný profil kat. B se nachází v severní části intravilánu města Náměšť nad Oslavou 50 m od lávky u sportovního areálu na levém břehu Oslavy. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Náměšť nad Oslavou - Oslavany. Profil je ve správě Povodí Moravy, s. p. a ČHMÚ Brno.

Nesměř (Oslava)

Hlásný profil kat. A se nachází v území obce Dolní Heřmanice na levém břehu vodního toku Oslava pod mostem. Profil je vybaven automatickým přenosem dat. Provozovatelem hlásného profilu je ČHMÚ Brno.

Oslavany (Oslava)

Hlásný profil kat. A se nachází v jihovýchodní části intravilánu města Oslavany v blízkosti ČOV na pravém břehu Oslavy. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Náměšť nad Oslavou - ústí toku. Profil je ve správě ČHMÚ Brno.

Tasov (Polomina)

Automatické hladinoměrné čidlo kat. C, s dálkovým přenosem dat, je umístěno na toku Polominy v Tasově u fotbalového hřiště. Informace o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Tasov a informace dále předává povodňovému orgánu obce Pyšel a ORP Velké Meziříčí. Provozovatelem je obec Tasov.

Třebíč - Ptáčov (Jihlava)

Hlásný profil kategorie A se nachází na území města Třebíč na levém břehu vodního toku Jihlava naproti bývalé rukavičkářské továrně. Hlásný profil je provozován ČHMÚ Brno.

Velké Meziříčí (Oslava)

Hlásný profil kat. A se nachází v intravilánu města Velké Meziříčí na pravém břehu vodního toku Oslava. Měrný profil je umístěn 50 m pod soutokem vodního toku Oslavy s Balinkou. Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.