Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů v jednotlivých obcích SO ORP Náměšť nad Oslavou srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. V tabulce níže je uveden seznam ohrožených objektů a obyvatel dle jednotlivých obcí a měst ve SO ORP Náměšť nad Oslavou. »

Počet ohrožených objektů a obyvatel v jednotlivých obcích ve SO ORP Náměšť nad Oslavou

Obec/město Počet ohrožených objektů Počet ohrožených obyvatel
Město Náměšť nad Oslavou 88 101
Městys Mohelno 5 6
Obec Březník 35 73
Obec Čikov 18 36
Obec Hartvíkovice 20 -
Obec Hluboké 10 23
Obec Jasenice - -
Obec Jinošov 6 34
Obec Kladeruby nad Oslavou 2 6
Obec Kralice nad Oslavou 9 17
Obec Kramolín 11 25
Obec Krokočín 9 22
Obec Kuroslepy 37 78
Obec Lesní Jakubov - -
Obec Lhánice - -
Obec Naloučany 30 85
Obec Ocmanice - -
Obec Okarec - -
Obec Popůvky 7 7
Obec Pucov - -
Obec Rapotice - -
Obec Sedlec - -
Obec Studenec - -
Obec Sudice - -
Obec Třesov - -
Obec Vícenice u Náměště nad Oslavou 10 36
Obec Zahrádka 5 20
Celkem: 302 569
Ohrožené objekty na území SO ORP Náměšť nad Oslavou

Ohrožující objekty

V případě dlouhodobých vytrvalých dešťů, přívalových srážek nebo vzestupu hladiny na vodních tocích ve SO ORP Náměšť nad Oslavou může dojít k zaplavení budov, popřípadě průmyslových areálů, které obsahují nebezpečné látky, nebo mohou uvolnit větší množství materiálu do přilehlých vodních toků. Tyto objekty jsou označovány jako ohrožující a ve SO ORP Náměšť nad Oslavou byly stanoveny 3. »
Ohrožující objekty na území SO ORP Náměšť nad Oslavou
Kontaminovaná místa na území SO ORP Náměšť nad Oslavou

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu SO ORP. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem dané obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán příslušné obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem příslušné obce.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na úřadu příslušné obce.