Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel: 568 619 111
E-mail: posta@mesto-namest.cz

Odbor životního prostředí a živnostenský
Palackého 660, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Vedoucí odboru: Ing. Tomáš Sedláček

Tel: 568 619 180
E-mail: sedlacek@mesto-namest.cz

Vodoprávní úřad
Ing. Petr Suchánek

Tel: 568 619 184
E-mail: suchanek@mesto-namest.cz
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Tel.: 564 602 111
E-mail: posta@kr-vysocina.cz

Odbor životního prostředí a zemědělství 
Seifertova 1876/24, 587 33 Jihlava
Vedoucí odboru: Ing. Eva Horná
Tel: 564 602 512, 724 650 250
E-mail: horna.e@kr-vysocina.cz

Oddělení vodního hospodářství 
Žižkova 1882/ 57, 587 33 Jihlava
Vedoucí oddělení: Mgr. Jaroslav Mikyna
Tel: 564 602 267, 724 650 117
E-mail: mikyna.j@kr-vysocina.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra