Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací, jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Evidenční list hlásného profilu kategorie A - Mohelno (Jihlava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Naloučany (Jasinka)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Naloučany - mlýn (Oslava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Naloučany (Oslava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Náměšť nad Oslavou - kamenný most (Oslava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie B - Náměšť nad Oslavou (Oslava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A - Nesměř (Oslava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A - Oslavany (Oslava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie C - Tasov (Polomina)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A - Třebíč - Ptáčov (Jihlava)

Evidenční list hlásného profilu kategorie A - Velké Meziříčí (Oslava)