POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Náměšť nad Oslavou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM051776/2017-419/To; ze dne 12. 10. 2017
Lesy České republiky, s. p., správa toků - oblast povodí Dyje
Č. j.: LCR952/004479/2017; ze dne 09. 10. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Kraje Vysočina - Odbor životního prostředí a živnostenský
Č. j.: KUJI 58784/2017; ze dne 20. 11. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 03. 11. 2017
offline verze 03. 11. 2017
digitalizovaná verze 03. 11. 2017
databáze POVIS 03. 11. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000690.00069
starting _require0.003270.00396
end _require6.0E-50.00402
starting _initRouter1.0E-50.00403
finishing _initRouter0.047350.05138
starting init0.004550.05593
finishing init0.054950.11088
starting postDispatch0.021420.1323
finishing postDispatch0.716630.84893
finish1.0E-50.84895