POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Náměšť nad Oslavou

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM051776/2017-419/To; ze dne 12. 10. 2017
Lesy České republiky, s. p., správa toků - oblast povodí Dyje
Č. j.: LCR952/004479/2017; ze dne 09. 10. 2017
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Krajský úřad Kraje Vysočina - Odbor životního prostředí a zemědělství
Č. j.: KUJI 85784/2017; ze dne 20. 11. 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 27. 05. 2021
offline verze 27. 05. 2021
digitalizovaná verze 27. 05. 2021
databáze POVIS 27. 05. 2021
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i