Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi ORP zřizuje starosta města k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 568 619 111
E-mail: podatelna@mesto-namest.cz
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Tel.: 564 602 111
E-mail: posta@kr-vysocina.cz
  • Ústřední povodňová komise

Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel.:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Povodňové komise obcí ve správním území SO ORP Náměšť nad Oslavou: »
Povodňové komise sousedních SO ORP: