Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců v území SO ORP Náměšť nad Oslavou a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".
 
  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Přímý výkon správy toku:
Provoz Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 568 620 417
Pavel Rous, tel.: 568 620 417, e-mail: provoznamest@pmo.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2,5 km. Správce vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Náměšť nad Oslavou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Vodní tok Jihlava
Správcovství ř. km 0,000 - 180,760
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-101/103/105/106/107
ID toku: 10100008
Protéká územím obcí/měst: Hartvíkovice, Kramolín, Lhánice, Mohelno, Popůvky a Třesov

 

Vodní tok Oslava
Správcovství ř. km 0,000 - 99,827
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-062/063/065/066/067/073/075/078/079/080/081/082/083/091
ID toku: 10100020
Protéká územím obcí/měst: Březník, Čikov, Kladeruby nad Oslavou, Kralice nad Oslavou, Kuroslepy, Mohelno, Naloučany, Náměšť nad Oslavou, Ocmanice, Sedlec a Zahrádka

 

Vodní tok Okarecký potok
Správcovství ř. km 0,000 - 12,964
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-076/078/079
ID toku: 10194555
Protéká územím obcí/měst: Náměšť nad Oslavou, Okarec, Studenec a Vícenice u Náměště nad Oslavou

 

Vodní tok Štenkrava
Správcovství ř. km 0,000 - 6,232
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-106
ID toku: 10206796
Protéká územím obcí/měst: Kladeruby nad Oslavou, Lhánice a Mohelno

 

Vodní tok Maršovecký potok
Správcovství ř. km 0,000 - 5,332
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-075/076/077/078
ID toku: 10203197
Protéká územím obcí/měst: Okarec, Studenec a Zahrádka

 

Vodní tok Bezejmenný vodní tok
Správcovství ř. km 0,000 - 4,610
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-075/076/077
ID toku: 10198195
Protéká územím obcí/měst: Náměšť nad Oslavou, Ocmanice, Okarec a Vícenice u Náměště nad Oslavou

 

Vodní tok Bezejmenný vodní tok
Správcovství ř. km 0,000 - 3,122
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-076
ID toku: 10200175
Protéká územím obcí/měst: Hartvíkovice, Okarec, Třesov a Vícenice u Náměště nad Oslavou

 

Vodní tok Bezejmenný vodní tok
Správcovství ř. km 0,000 - 2,806
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-076
ID toku: 10186625
Protéká územím obcí: Okarec a Studenec

 

Vodní tok Bezejmenný vodní tok
Správcovství ř. km 0,000 - 2,667
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-076
ID toku: 10199043
Protéká územím obce: Studenec

 

Vodní tok Žlebský potok
Správcovství ř. km 0,000 - 2,591
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-066
ID toku: 10192447
Protéká územím obcí: Ocmanice a Zahrádka

 

Vodní tok Častotický potok
Správcovství ř. km 0,000 - 2,550
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-077
ID toku: 10194852
Protéká územím obce: Zahrádka

 

Vodní tok Bezejmenný vodní tok
Správcovství ř. km 0,000 - 2,529
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-076
ID toku: 10192089
Protéká územím obce: Okarec

 

Vodní tok Skryjský potok
Správcovství ř. km 0,000 - 2,517
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-103/104/105
ID toku: 10192072
Protéká územím obce: Mohelno
       
  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Přímý výkon správy toku:
ST – oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno
tel.: 542 513 214, e-mail: ost52@lesycr.cz

Správce vodních toků ve SO ORP Náměšť nad Oslavou:
Oblast č. 211, Jezuitská 13, 602 00 Brno
Václav Chytka, tel.: 956 952 211, 725 257 343, e-mail: vaclav.chytka@lesycr.cz

Oblast č. 204, Hálkova 2, 674 01 Třebíč
Ing. Zbyněk Žampach, tel.: 956 952 244, email: zbynek.zampach@lesycr.cz

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2,5 km. Správce vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Náměšť nad Oslavou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium.

Vodní tok Chvojnice
Správcovství ř. km 0,000 - 20,979
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-084/086/087/088/090/081
ID toku: 10203127
Protéká územím obcí/měst: Březník, Hluboké, Kralice nad Oslavou, Krokočín, Kuroslepy, Lesní Jakubov a Sudice

 

Vodní tok Habřina
Správcovství ř. km 0,000 - 10,434
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-005
ID toku: 10191604
Protéká územím obce: Rapotice

 

Vodní tok Jasinka
Správcovství ř. km 0,000 - 9,758
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-067/071/072/073
ID toku: 10197461
Protéká územím obcí/měst: Jasenice a Naloučany

 

Vodní tok Jelenka
Správcovství ř. km 0,000 - 7,788
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-068/070/072
ID toku: 10391669
Protéká územím obcí/měst: Čikov a Jasenice

 

Vodní tok Pucovský potok
Správcovství ř. km 0,000 - 7,287
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-074
ID toku: 10197241
Protéká územím obcí/měst: Naloučany, Náměšť nad Oslavou a Pucov

 

Vodní tok Jinošovský potok
Správcovství ř. km 0,000 - 7,106
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-087
ID toku: 10203049
Protéká územím obcí/měst: Jinošov, Kralice nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou a sudice

 

Vodní tok Mohelnička
Správcovství ř. km 0,000 - 5,965; 5,965 - 7,713
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-106/107
ID toku: 10187258
Protéká územím obcí/měst: Lhánice a Mohelno

 

Vodní tok PP Oslavy - Luh (od Březníku)
Správcovství ř. km 0,000 - 5,567
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-082/083
ID toku: 10197753
Protéká územím obcí/měst: Březník a Kuroslepy

 

Vodní tok Skřípinský potok
Správcovství ř. km 0,000 - 2,061; 2,061 - 7,032
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-080
ID toku: 10204124
Protéká územím obcí/měst: Kladeruby nad Oslavou a Mohelno

 

Vodní tok Újezdský potok
Správcovství ř. km 0,000 - 4,734
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-085/086
ID toku: 10195014
Protéká územím obce: Lesní Jakubov

 

Vodní tok Bělínský potok
Správcovství ř. km 0,000 - 4,061
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-063/064
ID toku: 10185960
Protéká územím obcí/měst: Čikov, Naloučany a Ocmanice

 

Vodní tok PP Oslavy v km 28,8 - Zňátecký potok
Správcovství ř. km 0,000 - 4,010
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-079
ID toku: 10186885
Protéká územím obcí/měst: Náměšť nad Oslavou a Sedlec

 

Vodní tok Sudický potok
Správcovství ř. km 0,000 - 3,611
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-088/089
ID toku: 10191790
Protéká územím obcí/měst: Rapotice a Sudice

 

Vodní tok Sadovský potok
Správcovství ř. km 0,000 - 3,343
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-079
ID toku: 10205197
Protéká územím obcí/měst: Březník, Kralice nad Oslavou a Náměšť nad Oslavou

 

Vodní tok LP Chvojnice v km 16,6 - Ludvíkovský potok
Správcovství ř. km 0,000 - 2,920
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-084
ID toku: 10198758
Protéká územím obce: Krokočín

 

Vodní tok LP Jihlavy v km 70,3 - Popůvecký potok
Správcovství ř. km 0,000 - 2,818
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-103
ID toku: 10198359
Protéká územím obcí/měst: Kramolín a Popůvky

 

Vodní tok Mančalovský potok
Správcovství ř. km 0,000 - 2,659
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-02-080
ID toku: 10186127
Protéká územím obcí/měst: Kladeruby nad Oslavou a Mohelno