Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců v území SO ORP Náměšť nad Oslavou a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.
Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Dyje, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Přímý výkon správy toku:
Provoz Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Vedoucí provozu: Pavel Rous
tel.: 568 620 417, e-mail: provoznamest@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2,5 km. Správce vodních toků Povodí Moravy, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Náměšť nad Oslavou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Protéká územím obcí/měst
Jihlava 10100008 4-16-01-1030-1-00 | 4-16-01-1030-2-00 | 4-16-01-1040-0-00 | 4-16-01-1050-1-00 | 4-16-01-1050-2-00 | 4-16-01-1070-0-00 Hartvíkovice, Kramolín, Lhánice, Mohelno, Popůvky a Třesov
Oslava 10100020 4-16-02-0630-0-00 | 4-16-02-0650-0-00 | 4-16-02-0670-0-00 | 4-16-02-0731-0-00 | 4-16-02-0732-0-00 | 4-16-02-0750-0-00 | 4-16-02-0790-0-00 | 4-16-02-0810-0-00 | 4-16-02-0830-0-00 | 4-16-02-0910-0-00 Březník, Čikov, Kladeruby nad Oslavou, Kralice nad Oslavou, Kuroslepy, Mohelno, Naloučany, Náměšť nad Oslavou, Ocmanice, Sedlec a Zahrádka
Okarecký potok 10194555 4-16-02-0750-0-00 | 4-16-02-0760-0-00 | 4-16-02-0780-0-00 Náměšť nad Oslavou, Okarec, Studenec a Vícenice u Náměště nad Oslavou
Štenkrava 10206796 4-16-01-1060-0-00 Kladeruby nad Oslavou, Lhánice a Mohelno
Maršovecký potok 10203197 4-16-02-0770-0-00 Okarec, Studenec a Zahrádka
Bezejmenný vodní tok 10198195 4-16-02-0750-0-00 | 4-16-02-0770-0-00 Náměšť nad Oslavou, Ocmanice, Okarec a Vícenice u Náměště nad Oslavou
Bezejmenný tok 10441151 4-16-02-0731-0-00 | 4-16-02-0770-0-00 Ocmanice
Bezejmenný vodní tok 10200175 4-16-02-0760-0-00 Hartvíkovice, Okarec, Třesov a Vícenice u Náměště nad Oslavou
Bezejmenný vodní tok 10186625 4-16-02-0760-0-00 Okarec a Studenec
Žlebský potok 10192447 4-16-02-0660-0-00 Ocmanice a Zahrádka
Bezejmenný vodní tok 10199043 4-16-02-0760-0-00 Studenec
Častotický potok 10194852 4-16-02-0770-0-00 Zahrádka
Bezejmenný vodní tok 10192089 4-16-02-0760-0-00 Okarec

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
OŘ jižní Morava, Březnická 5659, 760 01 Zlín
tel.: 956 942 311, e-mail: or942@lesycr.cz

Příslušný správce VT na území ORP Náměšť nad Oslavou - Rajon 216:
Ing. Tomáš Moštěk
tel.: 956 942 358, 725 257 622
e-mail: tomas.mostek@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 2,5 km. Správce vodních toků Lesy ČR, s. p. spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území SO ORP Náměšť nad Oslavou, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP Protéká územím obcí/měst
Chvojnice 10203127 4-16-02-0840-0-00 | 4-16-02-0860-0-00 | 4-16-02-0880-0-00 | 4-16-02-0900-0-00 Březník, Hluboké, Kralice nad Oslavou, Krokočín, Kuroslepy, Lesní Jakubov a Sudice
Habřina 10191604 4-15-03-0050-0-00 Rapotice
Jasinka 10197461 4-16-02-0670-0-00 | 4-16-02-0710-0-00 | 4-16-02-0720-0-00 Jasenice a Naloučany
Jelenka 10391669 4-16-02-0680-0-00 | 4-16-02-0700-0-00 Čikov a Jasenice
Pucovský potok 10197241 4-16-02-0741-0-00 Naloučany, Náměšť nad Oslavou a Pucov
Jinošovský potok 10203049 4-16-02-0870-0-00 | 4-16-02-0880-0-00 Jinošov, Kralice nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou a Sudice
Mohelnička 10187258 4-16-01-1060-0-00 Lhánice a Mohelno
PP Oslavy - Luh (od Březníku) 10197753 4-16-02-0820-0-00 Březník a Kuroslepy
Skřípinský potok 10204124 4-16-02-0800-0-00 Kladeruby nad Oslavou a Mohelno
Újezdský potok 10195014 4-16-02-0850-0-00 Lesní Jakubov
Sudický potok 10191790 4-16-02-0880-0-00 | 4-16-02-0890-0-00 Rapotice a Sudice
Bělínský potok 10185960 4-16-02-0640-0-00 Čikov, Naloučany a Ocmanice
PP Oslavy v km 28,8 - Zňátecký potok 10186885 4-16-02-0790-0-00 Náměšť nad Oslavou a Sedlec
Sadovský potok 10205197 4-16-02-0790-0-00 Březník, Kralice nad Oslavou a Náměšť nad Oslavou
LP Chvojnice v km 16,6 - Ludvíkovský potok 10198758 4-16-02-0840-0-00 Krokočín
LP Jihlavy v km 70,3 - Popůvecký potok 10198359 4-16-01-1030-1-00 Kramolín a Popůvky
Mančalovský potok 10186127 4-16-02-0800-0-00 Kladeruby nad Oslavou a Mohelno