Hladinoměry - Pňovice

Litovel - Most Sv. Jána (Morava)

Jedná se o vodočetnou lať umístěnou ve městě Litovel, na vzdušné straně mostu, čitelnou z pravého břehu.

Olomouc - Nové Sady (Morava)

Hlásný profil kat. A ve správě ČHMÚ. Nachází se přibližně 300 m od sídla Povodí Moravy s.p. v městské části Nové Sady, na levém břehu.

Uničov (Oskava)

Hlásný profil kategorie B je umístěn na silničním mostě v městě Uničov, místní část Brníčko - levý břeh. Správcem je ČHMÚ Ostrava.