Hladinoměry - Pňovice

Olomouc - Nové Sady (Morava)

Hlásný profil kat. A se nachází přibližně 300 m od sídla Povodí Moravy, s. p. v městské části Nové Sady na levém břehu. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. SPA jsou platné pro úsek: Litovel - soutok s Bečvou. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Ostrava.

Uničov - jez v městském parku (Oskava)

Vodoměrná stanice (kat. C) je umístěna na jezu přes vodní tok Oskava v městském parku vedle kynologického cvičiště. Jez se nachází v městském parku v blízkosti zahrádkářských osad v severní části intravilánu města Uničov, ve vzdálenosti přibližně 2 km od centra města. Hlásný profil je složen z manometrického čidla a vodočetné latě a je provozován městem Uničov.

Uničov (Oskava)

Hlásný profil kategorie B je umístěn na silničním mostě v městě Uničov, místní část Brníčko - levý břeh. Správcem je ČHMÚ Ostrava.