Srážkoměry - Pňovice

Horka nad Moravou - ZŠ

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice je umístěna v areálu ZŠ Horka nad Moravou, v ulici Lidická. Provozovatelem stanice je obec Horka nad Moravou.

Moravičany

Srážkoměr ve správě Povodí Moravy, s. p. je umístěn poblíž soutoku Moravy a Třebůvky v obci Moravičany, po pravé straně železniční trati ve směru na Mohelnici.

Paseka

Srážkoměr se nachází u č. p. 281 v blízkosti MŠ Paseka (č. p. 143). Srážkoměr je ve správě ČHMÚ Ostrava.

Šternberk

Srážkoměr se nachází na ulici Dvořákova ve městě Šternberk, východně od vlakového nádraží a je ve správě ČHMÚ Ostrava.