Srážkoměry - Pňovice

Moravičany

Srážkoměr ve správě Povodí Moravy, s. p. je umístěn poblíž soutoku Moravy a Třebůvky v obci Moravičany, po pravé straně železniční trati ve směru na Mohelnici.

Paseka

Srážkoměr se nachází u č.p. 281 v blízkosti MŠ Paseka (č.p. 143). Srážkoměr je ve správě ČHMÚ.

Šternberk

Srážkoměr leží na území města Šternberk, východně od vlakového nádraží. Srážkoměr je ve správě ČHMÚ Ostrava.

VD Plumlov - odtok

Srážkoměr se nachází u mostku přes vodní tok Hloučela nacházející se na konci ulice K Výpusti. Srážkoměr je ve správě Povodí Moravy, s.p.