Srážkoměry - Pňovice

Horka nad Moravou

Srážkoměrná stanice je umístěna v areálu ZŠ Horka nad Moravou v ulici Lidická. Provozovatelem stanice je obec Horka nad Moravou.

Moravičany

Srážkoměr ve správě Povodí Moravy, s. p. je umístěn poblíž soutoku Moravy a Třebůvky v obci Moravičany, po pravé straně železniční trati ve směru na Mohelnici.

Paseka

Srážkoměr se nachází u č.p. 281 v blízkosti MŠ Paseka (č.p. 143). Srážkoměr je ve správě ČHMÚ.

Šternberk

Srážkoměr leží na území města Šternberk, východně od vlakového nádraží. Srážkoměr je ve správě ČHMÚ Ostrava.