Organizace dopravy

V případě povodně, kdy dojde ke zneprůjezdnění silnic vlivem zaplavení, zanesení nánosy bahna a plavenin, případně při poškození mostních objektů nebo samotného tělesa silnice, požádá povodňová komise obce Policii ČR o dočasnou uzavírku uvedených silnic a odklon dopravy, respektive o dočasnou místní úpravu dopravního značení. Vyrozumí se o tom povodňová komise ORP Litovel.

Do doby uzavření silnic usměrňuje dopravu na zaplavených poškozených nebo znečištěných místních komunikacích, podle konkrétní místní situace, a s ohledem na provádění zajišťovacích a záchranných povodňových prací v obci, povodňová komise obce Pňovice.

Osoby na území obce Pňovice budou o uzavírce silnic a mostů informováni prostřednictvím hlášení místního rozhlasu, případně na místě (osobní sdělení, informační tabule/cedule o uzavírce, řízení provozu Policií ČR). O dlouhodobějších uzavírkách i prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.

V případě, kdy dojde k zaplavení z řeky Moravy - při více jak stoleté vodě, dojde k zaplavení silnice II. třídy č. 447 ze směru Tři Dvory u Litovle a bude také nepřístupná silnice III. třídy č. 44621 od Dětřichova. Dostupná by měla zůstat silnice II. třídy č. 446 ze směru od Štěpánova či Strukova. »
Dopravní omezení na území obce Pňovice
Objízdné trasy na území obce Pňovice

Dopravní omezení a objízdné trasy v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.