Charakteristika ohrožených objektů

Seznam ohrožených objektů

Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.

Na území obce Pňovice je při povodni ohrožováno zhruba 152 budov, které trvale obývá zhruba 450 obyvatel, z toho 40 patří do rizikové skupiny (hendikepované osoby, osoby starší 70 let). Tyto objekty je nutno varovat, případně evakuovat. »
Ohrožené objekty na území obce - agregované.

Ohrožující objekty

Zdrojem ohrožení by při povodni mohl být objekt Čerpací stanice Toegel a objekt Rolnického družstva Pňovice.
Ohrožující objekty na území obce Pňovice
Kontaminovaná místa na území obce Pňovice

Ohrožené » a ohrožující » objekty (agregované) v povodňovém plánu obce. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.
 

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Povodňový orgán obce potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce Pňovice.

Všechny povodňové plány, jak od občanů, tak od právnických osob, které jsou nebo budou v budoucnu zpracovány, jsou uloženy na obecním úřadě Pňovice u předsedy povodňové komise obce.