Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Pňovice 187, 784 01 Pňovice
tel: 585 380 069
e-mail: ou@pnovice.cz
nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
tel: 585 153 111
fax: 585 342 198
e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
tel: 585 508 111
e-mail: posta@kr-olomoucky.cz

  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
tel.:
267 121 111

fax: 267 310 920
e-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.