Příslušné související povodňové komise

Povodňovou komisi obce zřizuje rada obce k plnění úkolů při ochraně před povodněmi.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány:

Pňovice 187, 784 01 Pňovice
Tel: 585 380 069, 724 191 845
E-mail: ou@pnovice.cz
nám. Přemysla Otakara 778/1b, 784 01 Litovel
Tel: 585 153 111, 585 153 222
E-mail: e-podatelna@mestolitovel.cz / sekretariat@mestolitovel.cz
Krizové řízení:

Tel: 585 153 118, 724 183 647
Jeremenkova 1191/40a, 779 11 Olomouc
Tel: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz
  • Ústřední povodňová komise
Vršovická 1442/ 65, 100 00 Praha 10
Tel:
267 121 111

E-mail: povodnova_sluzba@mzp.cz
Podrobné kontakty na všechny členy povodňových komisí jsou uvedeny v kapitole Povodňové komise.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.