Hydrologické údaje

Základní údaje o vodních tocích na území obce Pňovice

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Pňovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Intravilánem obce Pňovice protéká řeka Oskava, Stará Oskava a potok Hlavnice.
Řeka Oskava s délkou 50,3 km tvoří levý přítok řeky Moravy. Pramení v Hanušovické vrchovině v nadmořské výšce 831,1 m a ústí do řeky Moravy severně od Olomouce. Regulované napřímené koryto řeky Oskavy, nahrazuje původní meandrující trasu.
Stará Oskava odbočuje z toku nad obcí, prochází okrajem Pňovic a pak se za obcí zase do Oskavy vrací. Touto vodotečí proudí voda pouze při povodňových situacích.
Potok Hlavnice je umělý vodní tok – meliorační příkop, který se za obcí vlévá do Oskavy.

Vodní toky na území obce Pňovice

Vodní toky na území obce Pňovice

Základní údaje o vodních dílech na území obce Pňovice

Přehled vodních děl na území obce Pňovice naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní díla".
Na území obce Pňovice se nachází na Oskavě (ř. km 13,350) u č. p. 30 malá vodní elektrárna.