Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Pňovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce:
Povodí Moravy, s. p.
Dřevařská 11, 602 00 Brno

Závod Horní Morava
U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Ing. Zdeněk Děrda - ředitel závodu
Tel: 585 711 216
E-mail: sekretariatzhm@pmo.cz


Přímý výkon správy toku:
Provoz Olomouc
U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

Josef Holásek - vedoucí provozu
Tel: 585 711 229
E-mail: provozolomouc@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název IDVT ČHP
Morava 10100003 4-10-03-007
Oskava (ř. km 0,0000 - 32,2980) 10100064 4-10-03-058
Benkovský potok 10197340 4-10-03-018
Hlavnice 10203504 4-10-03-059
Bezejmenný tok 10204826 4-10-03-018
Třetí Voda 10219481 4-10-03-018

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST - oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
Ing. Miroslav Cháb - vedoucí ST, Tel: 956 957 201, E-mail: miroslav.chab@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území obce
Rajon 705 - Správa toků, detašované pracoviště Šumperk
Mgr. Martin Prokop Totušek - správce toků, Tel: 956 957 231, 725 257 600, E-mail: martin.totusek@lesycr.cz 
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název IDVT ČHP
Oskava (ř. km 32,2980 - 50,5360) 10100064 4-10-03-058
Teplička 10185712 4-10-03-063
  • Vodní toky bez určení správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název IDVT ČHP
Kobylník 10189082 4-10-03-018
Bezejmenný tok 10191582 4-10-03-063
Bezejmenný tok 10187725 4-10-03-058
Bezejmenný tok 10191204 4-10-03-058