Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Pňovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
pověřen vedením závodu - Ing. David Fína, tel: 541 637 377, sekretariatzhm@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
vedoucí provozu Olomouc - Josef Holásek, tel: 585 711 229, provozolomouc@pmo.cz

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Morava
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-007
ID toku: 10100003

 

Vodní tok Oskava (v ř. km 0,0000 - 32,2990)
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-058
ID toku: 10100064

 

Vodní tok Benkovský potok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-018
ID toku: 10197340

 

Vodní tok Hlavnice
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-059
ID toku: 10203504

 

Vodní tok Třídvorka
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-006 
ID toku: 10102666

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-018
ID toku: 10204826

 

Vodní tok Třetí voda
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-018
ID toku: 10219481

 

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
Správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
vedoucí správy toků - Ing. Pavel Pernica, tel: 956 957 111, pavel.pernica@lesycr.cz

Pracoviště:
Detašované pracoviště Šumperk, Potoční 61, 787 01 Šumperk
správce toků - Mgr. Martin Prokop Totušek, tel: 956 957 231, mob: 725 257 600, martin.totusek@lesycr.cz 

Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Teplička
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-063
ID toku: 10185712

 

  • Vodní toky bez určení správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Vodní tok Kobylník
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-018
ID toku: 10189082

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-063
ID toku: 10191582

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-058
ID toku: 10187725

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-058
ID toku: 10191204

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-059
ID toku: 10207003

 

Vodní tok bezejmenný tok
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-058
ID toku: 10187725