Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Pňovice a v okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

  • Vodní toky ve správě Povodí Moravy, s. p.

Správce:
Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno
Závod Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
Vedení závodu: Ing. David Fína, tel.: 541 637 377, Email: sekretariatzhm@pmo.cz

Přímý výkon správy toku:
Provoz Olomouc, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
vedoucí provozu: Josef Holásek, tel.: 585 711 229, Email: provozolomouc@pmo.cz
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název IDVT ČHP
Morava 10100003 4-10-03-007
Oskava 10100064 4-10-03-058
Benkovský potok 10197340 4-10-03-018
Hlavnice 10203504 4-10-03-059
* 10204826 4-10-03-018
Třetí voda 10219481 4-10-03-018
  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.

Správce:
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Přímý výkon správy toku:
ST oblast povodí Moravy, Vsetín, U Skláren 781, 755 01 Vsetín
vedoucí ST: Ing. Pavel Pernica, tel.: 956 957 111, Email: pavel.pernica@lesycr.cz

Pracoviště:
Detašované pracoviště Šumperk, Potoční 61, 787 01 Šumperk
správce toků - Mgr. Martin Prokop Totušek
tel: 956 957 231, 725 257 600, Email: martin.totusek@lesycr.cz 
Kontakty na správce vodních toků nalezne také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 1 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název IDVT ČHP
Teplička 10185712 4-10-03-060/063
  • Vodní toky bez určení správce

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název IDVT ČHP
Kobylník 10189082 4-10-03-058, 4-10-03-018
* 10191582 4-10-03-063
* 10187725 4-10-03-058, 4-10-03-018
* 10191204 4-10-03-058
* 10185973 4-10-03-018