Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Pňovice 187, 784 01 Pňovice
tel: 585 380 069, e-mail: ou@pnovice.cz
nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
tel: 585 153 111, e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz
fax: 585 342 198

Odbor životního prostředí
nám. Přemysla Otakara 777, 784 01 Litovel

Vedoucí odboru životního prostředí
- Ing. Pavel Kurfürst,
tel: 585 153 265, e-mail: kurfurst@mestolitovel.cz

Vodoprávní úřad
Bc. Alena Ambrožová, tel: 585 153 260, email: ambrozova@mestolitovel.cz
Bc. Pavlína Richterová, tel: 585 153 259, email: richterova@mestolitovel.cz
Ing. Martina Valentová, tel: 585 153 264, email: valentova@mestolitovel.cz
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
tel: 585 508 111, email: posta@kr-olomoucky.cz

Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc:
Vedoucí životního prostředí a zemědělství
- Ing. Josef Veselský
tel: 585 508 402, email: j.veselsky@kr-olomoucky.cz

Vedoucí vodního hospodářství- Vladimíra Kresáč Kubišová
tel: 585 508 630, email: v.kubisova@kr-olomoucky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra