Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Pňovice 187, 784 01 Pňovice
Tel: 585 380 069, 724 191 845
E-mail: ou@pnovice.cz
nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
Tel: 585 153 111
Fax: 585 342 198
E-mail: sekretariat@mestolitovel.cz

Budova II, nám. Přemysla Otakara 777
Odbor životního prostředí
Vedoucí odboru - Ing. Pavel Kurfürst
Tel: 585 153 265
E-mail: kurfurst@mestolitovel.cz

Vodoprávní úřad
Referentka - Bc. Alena Ambrožová
Tel: 585 153 260
E-mail: ambrozova@mestolitovel.cz
Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Tel: 585 508 111
E-mail: posta@olkraj.cz

Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc
Odbor životního prostředí a zemědělství
Vedoucí odboru - Ing. Josef Veselský
Tel: 585 508 402
E-mail: 
j.veselsky@olkraj.cz

Oddělení vodního hospodářství
Vedoucí oddělení - Vladimíra Kresáč Kubišová
Tel:
 585 508 630

E-mail: v.kubisova@olkraj.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra