Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Pňovice 187, 784 01 Pňovice
tel: 585 380 069
e-mail: ou@pnovice.cz
nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
tel: 585 153 111
fax: 585 342 198
e-mail: sekretariat@mestolitovel.cz

Odbor životního prostředí
nám. Přemysla Otakara 777, 784 01 Litovel
vedoucí odboru životního prostředí - Ing. Pavel Kurfürst,
tel: 585 153 265,
e-mail: kurfurst@mestolitovel.cz

Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
vedoucí oddělení - Vladimíra Kresáč Kubišová
tel: 585 508 630 
e-mail: v.kubisova@kr-olomoucky.cz

Ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra