POVODŇOVÝ PLÁN obce Pňovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s. p.
Č. j.: PM023810/2015-219/Ze; ze dne 05. 06. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR0010385/2018; ze dne 02. 03. 2018
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Litovel, Odbor životního prostředí
Č. j.: LIT 14244/2015; ze dne 20. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04. 09. 2020
offline verze 04. 09. 2020
digitalizovaná verze 04. 09. 2020
databáze POVIS 04. 09. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i