POVODŇOVÝ PLÁN obce Pňovice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR957/002106/2015; ze dne 19. 05. 2015
Povodí Moravy, státní podnik
Č. j.: PM023810/2015-219/Ze; ze dne 05. 06. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Litovel, Odbor životního prostředí
Č. j.: LIT 14244/2015; ze dne 20. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 05. 12. 2016
offline verze 05. 12. 2016
digitalizovaná verze 05. 12. 2016
databáze POVIS 05. 12. 2016
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i