Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa
Radovan Štábl Pňovice 190

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa
Pavel Bajer Pňovice 141

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa
AVIA SDH obce Pňovice 10
trakor Z 6911 Obec Pňovice Pňovice 187
nákladní auto PIAGGIO Obec Pňovice Pňovice 187

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Pňovice

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Obecní úřad Místo shromáždění Pňovice 187 Radovan Štábl -- --
Stará škola Místo ubytování Pňovice 10 Radovan Štábl 70 --
ZŠ Pňovice Místo ubytování/stravování Pňovice 192 Mgr. Světlana Ruprechtová 200 200