Zvláštní povodeň

Zvláštní povodeň je povodeň způsobená umělými vlivy. Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

  • technická příčina havárie díla
  • silné zemětřesení
  • letecká katastrofa - pád středně velkého nebo velkého letadla do hráze
  • válečný konflikt
  • teroristický útok
Na vodních tocích na území města se nenachází žádná vodní díla I. až III. kategorie z hlediska TBD, která by mohla v případě havárie vyvolat povodeň většího rozsahu. Avšak na území města (konkrétně v městské části Holešov a Dobrotice) leží tři rybníky bez určené kategorie TBD, které by v případě povodně mohli v případě havárie způsobit zaplavení zahrádek okolo a pod rybníky. V minulosti už také došlo k protržení hráze rybníku Kačák (Dobrotice), proto by bylo vhodné ho také kontrolovat. »

Vodní díla v povodňovém plánu města. Data jsou stahována a aktualizována ze systému Ministerstva životního prostředí - POVIS.