Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:

  • Ohrožující objekty
  • Přehled firem, které mají sídlo v záplavovém území na území obce Lobodice
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Ohrožující objekty

Seznam objektů, které mohou být při povodních zdrojem ohrožení

Objekt Firma Adresa Telefon
Podzemní plynojem RWE Gas storage s.r.o. Lobodice 222 581 275 411

 

Přehled firem, které mají sídlo v záplavovém území na území obce

Přehled firem, které mají sídlo v záplavovém území na území obce Lobodice

Firma Adresa Telefon
RWE Gas storage s.r.o. Lobodice 222  581 275 411

 

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Telefon
Bc. Petr Hlavinka 581 731 175

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Telefon
Ing. Markéta Baďurová 581 731 175

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt (Adresa)
cisterna Tatra, 3x motor. a 3x el. čerpadla SDH Lobodice
bagr, nákl. vozidlo, traktor s vlečkou, autojeřáb, pojízdná dílna, Desta RWE Gas storage, s.r.o.(Lobodice 222)
autojeřáb, nákl. vozidlo, Desta, hydraulický otočný nakladač, písek Betonika, s.r.o. (Lobodice 221)
traktory s vlečkou, ostatní technika SRS Agro, s.r.o.

 

Zabezpečení evakuace

Místa náhradního ubytování evakuovaných osob na území obce Lobodice

Místo Adresa Kontaktní osoba Kapacita ubytování/  stravování
Kulturní sál (shromaždiště) Lobodice 238, 751 01 Lobodice Ing. Markéta Baďurová

-- / --

Mateřská škola (ubytování, stravování) Lobodice 39, 751 01 Lobodice PeaDr. Jana Blažková

60 / 60

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VaK Přerov, a.s. Šířava 482/21, 75002 Přerov Lubomír Král 581 299 111