Evidenční listy hlásných profilů

Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity. Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací,  jsou vygenerovány systémem na základě naměřených dat.


Morava:

Evidenční list hlásného profilu kategorie C, Lobodice, Morava

Evidenční list hlásného profilu kategorie C, Tovačov, Morava

Evidenční list hlásného profilu kategorie A, Kroměříž, Morava

Evidenční list hlásného profilu kategorie A, Olomouc - Nové Sady, Morava

 

Bečva:

Evidenční list hlásného profilu kategorie C, Troubky, Bečva

Evidenční list hlásného profilu kategorie A, Dluhonice, Bečva

 

Blata:

Evidenční list hlásného profilu kategorie B, Klopotovice, Blata

 

Valová:

Evidenční list hlásného profilu kategorie B, Polkovice, Valová